วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

28 /ต.ค. / 52

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.05 น. ยุ่งมากๆต้องไปเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เพราะมีสอนคาบ 1-2 ม.1/6 อุปกรณ์โรงเรียนหายากมาก มีไม่ครบต้องหาอุปกรณ์อย่างอื่นทดแทน ตอนพักไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วเอาเงินออมไปฝากที่ธนาคาร 100 บาท รู้สึกดีจัง แต่ต้องมีเรื่องไม่สะบายใจ เพราะเข้าใจไม่ตรงกันกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น เรื่องสาร ตกบ่ายมามีสอนคาบ 6-7 ม.1/7 โอ้โหเหนื่อยสุดๆ เพราะห้องอาจารย์ที่สอนนำไมด์ลอยติดตัวไปด้วย บวกกับเป็นห้องดื้อ ยอมรับว่าวันนี้คาบนี้คุมชั้นเรียนไม่ได้จริงๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัย ฉนั้นการทำการทดลองแต่ละครั้ง ย่อมเกิดปัญหาเพราะอุปกรณ์ไม่มี หรือมีไม่ครบ ผู้สอนต้องคิดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนให้ได้
- ผู้สอนต้องคุยกับอาจารย์ท่านอื่นให้เข้าใจตรงกันทุกครั้งที่ทำการทดลอง ในกรณีทำการทดลองเหมือนกัน ใช้สารอย่างเดียวกัน
- ควรติดต่อขอยืมเครื่องช่้วยสอนกับอาจารย์ที่สอนประจำห้องนั้นๆ และควรมีปากกาไวด์บอร์ดไว้ประจำติดตัวตลอดเวลา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น