วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

26 / ต.ค. / 52

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนเป็นวันแรก มาถึงโรงเรียนเวลา 07.05 น. ปฏิบัติหน้าที่ยืนรอรับเด็กหน้าโรงเรียน แล้วเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรับฟังกฎระเบียบของโรงเรียน หลังจากนั้นเข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆพร้อมเข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง แล้วเข้าห้องพักทำความสะอาดโต๊ะทำงาน จนถึงเวลา 11.00 น. แล้วไปทานข้าว แล้วเดินตรงไปฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน โดยเปิดบัญชีใหม่ 50 บาทแล้วนั่งเตรียมตัวเนื้อหาที่จะต้องใช้สอนเพื่อจัดทำแผนการสอน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น