วันอังคารที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2552

31 /ต.ค. / 52

ไปศูนย์คอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัย เพื่อไปหางานในอินเตอร์เน๊ต แล้วปรับปรุง Web blog และสมุดบันทึกประจำวัน แล้วกลับมาที่ห้องพักนอนพักหนึ่ง แล้วเตียมทำสื่อและแผนการสอนต่อ

30 /ต.ค. / 52

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.05 น. เตรียมอุปกรณ์การทดลองปฏบัติการสอนนักเรียน ม.1/8 คาบ 1-2 ตอนพักไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วเอาเงินออมไปฝากที่ธนาคาร 10 บาท หัวหน้าหมวดใช้ให้เอาข่าวสารไปติดที่บอร์ด ตกบ่ายมามีสอนคาบ 7-8 ม.1/7 โอ้โหเหนื่อยที่สุดเด็กห้องนี้แสบจริงๆ

วันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2552

29 /ต.ค. / 52

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.10น. ปฏิบัติคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวหน้าเสาธง และช่วยเพื่อนฝึกสอนด้วยกันเตรียมอุปกรณ์การสอน ตอนพักไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วเอาเงินออมไปฝากที่ธนาคาร 10 บาท ตอนบ่ายก็เตรียมอุปกรณ์การสอนและเตรียมสารเคมีใชไว้ใช้ในการทดลองทุกครั้ง ปฏิบัติการสอนนักเรียน ม.1/8 เรื่องอัตราส่วนคะแนนและมอบหมายงานให้นักเรียนเตรียมของมาทำการทดลอง
ปัญหาที่พบในวันนี้
ไม่มี วันนี้สอนมีความสุขมาก เพราะสามารถคุมชั้นเรียนได้ เด็กนักเรียนดื้อปลานกลาง

28 /ต.ค. / 52

วันนี้มาถึงโรงเรียนเวลา 07.05 น. ยุ่งมากๆต้องไปเตรียมอุปกรณ์การทดลอง เพราะมีสอนคาบ 1-2 ม.1/6 อุปกรณ์โรงเรียนหายากมาก มีไม่ครบต้องหาอุปกรณ์อย่างอื่นทดแทน ตอนพักไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วเอาเงินออมไปฝากที่ธนาคาร 100 บาท รู้สึกดีจัง แต่ต้องมีเรื่องไม่สะบายใจ เพราะเข้าใจไม่ตรงกันกับอาจารย์ผู้สอนท่านอื่น เรื่องสาร ตกบ่ายมามีสอนคาบ 6-7 ม.1/7 โอ้โหเหนื่อยสุดๆ เพราะห้องอาจารย์ที่สอนนำไมด์ลอยติดตัวไปด้วย บวกกับเป็นห้องดื้อ ยอมรับว่าวันนี้คาบนี้คุมชั้นเรียนไม่ได้จริงๆ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
- โรงเรียนจะไม่เหมือนมหาวิทยาลัย ฉนั้นการทำการทดลองแต่ละครั้ง ย่อมเกิดปัญหาเพราะอุปกรณ์ไม่มี หรือมีไม่ครบ ผู้สอนต้องคิดหาอุปกรณ์อื่นทดแทนให้ได้
- ผู้สอนต้องคุยกับอาจารย์ท่านอื่นให้เข้าใจตรงกันทุกครั้งที่ทำการทดลอง ในกรณีทำการทดลองเหมือนกัน ใช้สารอย่างเดียวกัน
- ควรติดต่อขอยืมเครื่องช่้วยสอนกับอาจารย์ที่สอนประจำห้องนั้นๆ และควรมีปากกาไวด์บอร์ดไว้ประจำติดตัวตลอดเวลา

27 /ต.ค. / 52

มาถึงโรงเรียน เวลา 07.10 น. ยืนรอรับเด็กหน้าโรงเรียน แล้วฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน 20 บาท ปฏิบัติการสอนนักเรียน ห้อง ม.1/6 จำนวน 2 คาบ เรื่องอัตราส่วนคะแนน กติกาการส่งงาน และทบทวนเนื้อหาเดิม เรื่องสารละลาย
ปัญหาที่เจอในวันนี้
นักเรียน ม. 1/6 มีกิริยาก้าวร้าวต้องหมั่นตักเตือนอยู่บ่อยๆ

26 / ต.ค. / 52

วันนี้เป็นวันเปิดเรียนเป็นวันแรก มาถึงโรงเรียนเวลา 07.05 น. ปฏิบัติหน้าที่ยืนรอรับเด็กหน้าโรงเรียน แล้วเข้าพบผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อรับฟังกฎระเบียบของโรงเรียน หลังจากนั้นเข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายต่างๆพร้อมเข้าพบอาจารย์พี่เลี้ยง แล้วเข้าห้องพักทำความสะอาดโต๊ะทำงาน จนถึงเวลา 11.00 น. แล้วไปทานข้าว แล้วเดินตรงไปฝากเงินกับธนาคารโรงเรียน โดยเปิดบัญชีใหม่ 50 บาทแล้วนั่งเตรียมตัวเนื้อหาที่จะต้องใช้สอนเพื่อจัดทำแผนการสอน